Остале Набавке

Листа набавки које се спроводе по другим процедурама, као што су процедуре Европске уније или Светске банке.

Oстале набавке у 2021. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
SER-SAIGE-IC-CS-21-22 REOI Selection Committee Members REOI Selection Committee Members
Small Assignment Contract Award first position
Small Assignment Contract Award second position
1.10.2021 до 12:00 Окончан
18SER01/06/11-05-IC-Mini Notice for Call for EoI for Members of Investment Committee for Mini Grants Programme NOTICE FOR CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR EXTERNAL EXPERTS Members of Investment Committee for Mini Grants Programme
9.7.2021 до 12:00 Протекао
18SER01/06/11-07-MARKETING External provider for makreting services Cancellation of a service tender procedure
23.7.2021 до 15:00 Окончан
SER-SAIGE-RFQ-G-21-18 Supply of IT Equipment for Innovation Fund Contract Award
9.6.2021 до 11:00 Окончан
18SER01/06/11-06-IC-CGS&MG Notice for Call for EoI for Members of Investment Committee for Matching Grants Programme and Collaborative Grant Scheme Programme Notice for Call for EoI for Members of Investment Committee for Matching Grants Programme and Collaborative Grant Scheme Programme
9.7.2021 до 12:00 Протекао
18SER01/06/11-03-PR External Provider of Peer Reviewers (Assessors) External Provider of Peer Reviewers (Assessors)
Clarification no. 1
Contract Award
20.7.2021 до 15:00 Окончан
- Digital marketing agency Digital marketing agency
Contract Award
7.6.2021 до 12:00 Окончан
- Community Manager Community Manager
Contract Award
14.6.2021 до 12:00 Окончан
- Enterprise Acceleration Startup Scout Enterprise Acceleration Startup Scout
Contract Award
14.6.2021 до 12:00 Окончан
- Request for Expression of Interest for Legal Advisory Firm REOI Legal Advisory Firm - extended
REOI Legal Advisory Firm
Contract Award
22.4.2021 до 11:00 Окончан
- Request for Expression of Interest for Enterprise Acceleration Associate REOI Enterprise Acceleration Associate
Contract Award
12.4.2021 до 11:00 Окончан
- Request for Expression of Interest for Individual Consultancy Services: Investment Committee Members for Collaborative Grant Scheme, Mini Grants and Smart Start Program Request for expression of interest - deadline extension
Request for expression of interest
5.4.2021 до 00:00 Окончан
- Enterprise Acceleration Expert REOI Enterprise Acceleration Expert
Contract Award
29.1.2021 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2020. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
- Набавка услуга независне финансијске контроле кварталних извештаја добитника финансирања Програма раног развоја. Позив за подношење понуда са обрасцем
Спецификација услуга
15.12.2020 до 15:00 У току
Остале набавке у 2019. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
/ REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES Request for Expression of Interest for Individual Consultancy Services
Submission Form
30.11.2019 до 00:00 Окончан
3A.3.32. ENTERPRISE ACCELRATION ADVISOR (Ref. 3A.3.32.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
11.9.2019 до 15:00 Окончан
3A.3.7. Евалуација Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација, Програма сарадње науке и привреде и Програма трансфера технологије ( Реф. бр.3A.3.7.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
26.6.2019 до 15:00 Окончан
14SER01/08/31-06-PEER Call for Expressions of Interest for Peer Reviewers for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for peer reviewers
Submission form
9.5.2019 до 12:00 Окончан
14SER01/08/31-08-IC Call for Expressions of Interest for Investment Committee members for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for expresion of interest
20.5.2019 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2018. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extension
15.3.2018 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2017. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.5 Innovation Voucher Scheme Design Expert Request for Expressions of Interest
8.8.2017 до 11:00 Окончан
/ Investment Committee Members Request for Expressions of Interest
15.6.2016 до 23:00 Окончан
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
22.6.2017 до 23:00 Окончан
Остале набавке у 2016. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-005.2.1 Intellectual Property (IP) Law Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
7.3.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-003 Legal Advisory Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
29.1.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-009.1 Technology Commercialization Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
26.2.2016 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2015. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.3 Intellectual Property (IP) Law Consultant Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
14.8.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.2 Lead Transaction Specialist Lead Transaction Specialist
16.7.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-001 Technology Transfer Coordinator Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.1 Business Operations Specialist Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
Остале набавке у 2014. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
Остале набавке у 2013. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-011 Monitoring and Evaluation Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
28.1.2013 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2012. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.2 Expert in International Entrepreneurial Financing and Venture Capita for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.3 Expert in International Intellectual Property for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.1 Expert in International Business Development and Finance for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
4.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - extension deadline
30.7.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017 IT Financial Management Software and Maintenance Invitation for Bids
Notification of Contract Award
Contract Award
7.2.2012 до 14:00 Окончан
Остале набавке у 2011. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-008 Legal Advisory Firm Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
17.11.2011 до 00:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-010 Local Environmental Expert Request for Expressions of Interest
11.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006; RoS-ISP-TF071742-CS-IC-007 Strategic and Operations Advisors Request for Expressions of Interest
19.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
18.6.2011 до 23:00 Окончан