Састав Управног и Надзорног одбора Фонда за иновациону делатност

Састав Управног и Надзорног одбора Фонда за иновациону делатност

Сазнајте више

Органи Фонда за иновациону делатност су Управни одбор, Директор и Надзорни одбор.

Управни одбор Фонда за иновациону делатност 

Управни одбор има пет чланова (председника и четири члана), које именује и разрешава Влада Републике Србије, на период од четири године​. 

Председник Управног одбора:

  • проф. др Дејан Илић, доктор физичке хемије

Чланови Управног одбора:

  • Јелена Грубачић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
  • Др Марија Гњатовић, научни сарадник, ИНЕП Институт за примену нуклеарне енергије
  • Бранка Сарић, помоћник директора Пореске управе у Министарству финансија
  • Милена Костадиновић, оперативни менаџер у Фонду за иновациону делатност

Надзорни одбор Фонда за иновациону делатност

Надзорни одбор има три члана (председника и два члана), које именује и разрешава Влада Републике Србије, на период од четири године​. 

Председник Надзорног одбора:

  • Саша Дулић, вршилац дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија

Чланови Надзорног одбора:

  • Николета Илић, професор руског језика
  • Александра Бенковић, дипломирани менаџер