Јавни позив

У складу са ратификованим Споразумом о зајму (Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији) број 9029-YF, Компонента 2 – Акцелерација пословања, закљученим између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој (Светска банка) (Службени гласник РС – Међунардони уговори, бр. 3/20)

Фонд за иновациону делатност

Објављује

Јавни позив за програм акцелерације - Катапулт

Циљ програма акцелeрације Катапулт je унапређење нивоа иновативног предузетништва и обезбеђивање бољег приступа екстерним изворима финансирања за раст предузећа, као и повећање броја нових или побољшаних иновативних производа и услуга на тржишту.

Кроз програм Катапулт Фонда за иновациону делатност, стартапима у Србији су на располагању интензивна обука и менторство кројено по њиховим потребама (од стране локалних и међународних стручњака из различитих области технолошког предузетништва и инвеститора), као и бесповратна финансијска подршка за стартапе који обезбеде квалификовану инвестицију у току или након периода акцелерације у износу до максимално 36 милиона динара. Овај износ је доступан стартапима који буду изабрани од стране Фонда на следећи начин:

 1. Улазни грант у висини до 2,4 милиона динара за стартапе у раној фази развоја, односно до 6 милиона динaра за стартапе у фази раста. Овај износ ће бити стављен на располагање стартапима након потписивања уговора о акцелерацији са Фондом.
 2. Коинвестирајући грант који је доступан стартапима који обезбеде квалификовану инвестицију од стране пословних анђела, фондова предузетничког капитала или других инвеститора прихватљивих за Фонд. Износ коинвестирајућег гранта је једнак износу квалификоване инвестиције умањен за износ Улазног гранта, а максимално до 36 милиона динара.

Правила о хоризонталној државној помоћи за новооснована учеснике на тржишту се примењују на финансијска средства пласирана кроз програм Катапулт, у складу са Правилником о додели државне помоћи Фонда за иновациону делатност.

Фонд ће разматрати финансирање стартапа из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, програм Катапулт је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

 • Храна за будућност;
 • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025);
 • Машине и производни процеси будућности;
 • Креативне индустрије.

Најмање 50% расположивих средстава за овај јавни позив биће опредељено за пријаве из горенаведених приоритетних домена, уколико буде доступно довољно квалитетних пријава.

Посебно се охрабрује учешће жена предузетница у програму Катапулт.

Подобни подносиоци пријава за програм Катапулт су микро и мала предузећа, не старија од шест година у тренутку подношења пријаве у већинском (минимално 80%) приватном власништву и у већинском власништву (>50%) оснивачког тима предузетника.

Да би се пријава узела у разматрање и била процењена, потребно је да буде достављена у електронској форми путем Катапулт портала. Пријаве ће бити оцењиване на основу следећих критеријума:

 1. Тим
 2. Производ/технологија
 3. Пословни модел и тракција
 4. Тржиште
 5. Потенцијал за прикупљање капитала

Само ће пријаве које испуњавају горе наведене критеријуме бити узете у разматрање и евентуално предложене за финансирање. Додатни детаљи у вези са процедурама за процену пријава су доступни у Смерницама за преглед и рецензије пријава.

Детаљна документација у вези са процесом пријаве је доступна на интернет страници Фонда: Документација - јул 2023 

Рок за достављање пријава је 16. октобар 2023. године до 13:00 часова.

Једно предузеће може да достави само једну пријаву у једном јавном позиву. Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису достављене до истека крајњег рока за достављање пријава неће бити узете у разматрање.

Пријавите се путем линка: ПРИЈАВА  

Контакт: katapult@inovacionifond.rs

Интернет презентација програма Катапулт

Средства за реализацију Катапулт програма обезбеђeна су на основу заједничког улагања Републике Србије (Министарство науке, технолошког развоја и иновација) кроз зајам и техничку подршку Светске банке у износу од 7,7 милиона евра и бесповратне финансијске подршке Европске уније у износу од 10 милиона евра. Катапулт програм је део „Пројекта акцелерације иновација и подстицање раста предузетништва у Републици Србији“, који је посвећен јачању иновативног предузетништва и научних истраживања.

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browserDisable in this text fieldRephraseRephrase current sentence2Edit in Ginger×