Јавни позив за Програм Serbia Ventures - Biotech

У складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и Програма распореда и коришћења средстава за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за 2023. годину, који је саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-290/2023 од 19. јануара 2023. године.

 

Фонд за иновациону делатност

објављује

Јавни позив за програм Serbia Ventures - Biotech

 

Циљ програма је да мотивише квалификоване појединце и институције заинтересоване за финансирање стартапа, да структурирају своје пословање у конвенционалне фондове предузетничког капитала основане у Србији и започну интензивније улагање у високо ризичне и високовредносне стартапе који развијају производе и услуге у циљу решавања глобалних изазова из области биотехнологије.

Кроз овај јавни позив, Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) очекује Пријаве од постојећих компанија које се баве управљањем фондовима, као и тимова чија је амбиција успостављање и руковођење фондом предузетничког капитала у Србији. Након независне и вредносно засноване евалуације свих подобних Пријава, Фонд ће инвестирати у најбољи предлог (тј. у најперспективнији фонд предузетничког капитала регистрован у Србији) у улози ограниченог партнера.

Максимални износ финансирања који Фонд може инвестирати у будући фонд предузетничког капитала је 5.000.000 евра, уз ограничење да Фондова инвестиција не може премашити 50% укупног износа средстава, које ће фонд предузетничког капитала на крају прикупити. Будући фонд предузетничког капитала мора инвестирати минимално 150% износа финансирање Фонда за иновациону делстност у Српске стартапе.

Трајање инвестиције није унапред дефинисано јер је инвестициони циклус фондова предузетничког капитала по дефиницији вишегодишњи. Фондови предузетничког капитала који се пријављују за овај програм треба да планирају десетогодишњи период пословања, који укључује петогодишњи период улагања и петогодишњи период изласка из инвестиције, при чему су могућа продужења у складу са правилима пословања самог фонда предузетничког капитала и споразума са ограниченим партнерима.

Услови конкурисања

Подобни Подносиоци Пријаве:

 • Друштво са ограниченом одговорношћу или акционарско друштво регистровано у АПР-у, или као ДЗУАИФ лиценцирано од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије;
 • у већинском приватном власништву;
 • у којима учешће генералних партнера кроз друштво за управљање најмање 1% прикупљеног капитала фонда.

Садржај Пријаве

Пријава се доставља путем портала до предвиђеног рока за пријаву и садржи следећу  документацију:

 • Изјава Подносиоца Пријаве (потписана)
 • Пословни план попуњен у слободној форми на енглеском језику (који би иделано требало да буде обима до 25 страна, формат А4) који треба да садржи следеће:
  • Руководећи тим фонда предузетничког капитала (укључујући профиле, искуства, акционаре, правну/управљачку структуру). Руководећи тим мора имати једног кључног члана који поседује искуство из области биотехнологије и који мора бити члан инвестиционе комисије фонда са правом гласа;
  • Резултати управљачког тима (ако постоје, или оправдање тимских способности и ресурса који ће осигурати успешно функционисање предложеног фонда предузетничког капитала); 
  • Преглед тржишта и мапирање сектора високог потенцијала и/или могућих инвестиционих прилика;
  • Стратегију алокације капитала (укључујући величину фонда, релевантне временске оквире улагања и продаје, сегментацију циљног тржишта, циљне подсекторе, прогнозу динамике могућих инвестиционих прилика и демонстрацију способности проналажења и прибављања висококвалитетних инвестиционих прилика, итд.);
  • Кључни услови (укључујући управљачку накнаду, учешће у добити, минималну стопу приноса, циљану интерну стопу повраћаја, подстицаје, ликвидацију, итд.). 

У тренутку пријављивања за Програм, Подносилац Пријаве није у обавези да буде лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Уколико финансирање буде одобрено од стране Фонда, неопходно је да Подносилац пријаве добије одговарајућу лиценцу у складу са захтевима прописаним од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и другим важећим прописима, региструје се у АПР-у као правно лице за управљање алтернативним инвестиционом фондовима (друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима) и региструје фонд предузетничког капитала (алтернативни инвестициони фонд) у Србији.

Критеријуми за оцењивање Пријава:

 • Руководећи тим / Генерални партнери / Кључни члан
 • Сегментација тржишта и анализа могућих инвестиционих прилика
 • Инвеститорска теза / Стратегија алокације капитала
 • Састав фонда и база ограничених партнера
 • Предложени услови и економика фонда

Само ће Пријаве које прикажу врхунски квалитет у горе наведеним критеријумима бити одобрене за финансирање. Додатни детаљи везани за процес евалуације се налазе у Приручнику програма.

Због међународног процеса евалуације, поднесена Пријава мора бити на енглеском језику.

Крајњи рок за подношење Пријава се продужава до 02. октобра 2023. године до 15:00 часова.

Непотпуне Пријаве, као и Пријаве које нису достављене до истека рока за достављање Пријава неће бити узете у разматрање.

Молимо вас да користите следећи линк за пријаву: ПРИЈАВА

Контакт: serbiaventures@inovacionifond.rs