Остале Набавке

Листа набавки које се спроводе по другим процедурама, као што су процедуре Европске уније или Светске банке.

Остале набавке у 2019. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
3A.3.32. ENTERPRISE ACCELRATION ADVISOR (Ref. 3A.3.32.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
11.9.2019 до 15:00 У току
3A.3.7. Евалуација Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација, Програма сарадње науке и привреде и Програма трансфера технологије ( Реф. бр.3A.3.7.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
26.6.2019 до 15:00 Протекао
14SER01/08/31-06-PEER Call for Expressions of Interest for Peer Reviewers for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for peer reviewers
Submission form
9.5.2019 до 12:00 Окончан
14SER01/08/31-08-IC Call for Expressions of Interest for Investment Committee members for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for expresion of interest
20.5.2019 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2018. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extension
15.3.2018 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2017. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.5 Innovation Voucher Scheme Design Expert Request for Expressions of Interest
8.8.2017 до 11:00 Окончан
/ Investment Committee Members Request for Expressions of Interest
15.6.2016 до 23:00 Окончан
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
22.6.2017 до 23:00 Окончан
Остале набавке у 2016. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-005.2.1 Intellectual Property (IP) Law Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
7.3.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-003 Legal Advisory Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
29.1.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-009.1 Technology Commercialization Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
26.2.2016 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2015. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.3 Intellectual Property (IP) Law Consultant Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
14.8.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.2 Lead Transaction Specialist Lead Transaction Specialist
16.7.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-001 Technology Transfer Coordinator Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.1 Business Operations Specialist Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
Остале набавке у 2014. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
Остале набавке у 2013. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-011 Monitoring and Evaluation Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
28.1.2013 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2012. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.2 Expert in International Entrepreneurial Financing and Venture Capita for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.3 Expert in International Intellectual Property for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.1 Expert in International Business Development and Finance for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
4.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - extension deadline
30.7.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017 IT Financial Management Software and Maintenance Invitation for Bids
Notification of Contract Award
Contract Award
7.2.2012 до 14:00 Окончан
Остале набавке у 2011. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-008 Legal Advisory Firm Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
17.11.2011 до 00:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-010 Local Environmental Expert Request for Expressions of Interest
11.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006; RoS-ISP-TF071742-CS-IC-007 Strategic and Operations Advisors Request for Expressions of Interest
19.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
18.6.2011 до 23:00 Окончан