Доказ концепта

Доказ концепта намењен је истраживачима којима је потребна подршка да докажу да ће из њиховог истраживања настати нови производ за којим постоји потреба на тржишту.

Доказ концепта

Програм доказ концепта намењен је истраживачима који се баве развојем производа за које постоји потреба на тржишту. Програм конкретно нуди финансијску и менторску подршку за тестирање идеја, хипотеза или претпоставки, које би, ако се покажу технички изводљивим, представљало основу за производе засноване на њиховом истраживању. 

Висина износа финансирања: До 2.400.000 динара, укључујући порез на додату вредност.Одобрена средства покривају 100% укупних прихватљивих трошкова.

Услови за конкурисање: Све јавне институције за истраживање и развој, као и све друге институције и организације које су акредитоване за истраживање и развој (укључујући и приватне), као што су: универзитети, факултети, истраживачки институти, иновациони центри и друге истраживачко-развојне институције у Србији.

Област: Пројекти из свих области науке и технологије, укључујући друштвено-хуманистичке науке и уметност.

Документација која се подноси приликом финансирања

  • Пријава (кратак опис пројект, опис активности са јасним образложењем хипотезе/техничког концепта, план реализације пројекта, који укључује очекиване резултате, CV чланова тима, изјава подносиоца захтева потписана од стране институције)
  • Буџет

Формуларе можете преузети на страни Документација.

Време реализације пројекта: до 12 месеци.

Услови програма: Детаљно у Јавном позиву и Упутству.

Начин пријаве: Пријаве се подносе преко интернет портала Фонда и на енглеском језику.

Јавни позив: Затворен

Контакт: PoC@inovacionifond.rs

Средства за финансирање Доказа концепта обезбеђена су из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком).