Одобрени иновациони ваучери

На овој страни објављена је листа одобрених иновационих ваучера.

  • Листа одобрених иновационих ваучера у првом јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у другом јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у трећем јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у четвртом јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у петом јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у шестом јавном позиву
  • Листа одобрених иновационих ваучера у седмом јавном позиву