Јавне набавке

На овој страни се објављују јавне набавке које спроводи Фонд за иновациону делатност по основу Закона о јавним набавкама.

Јавне набавке у 2020. године
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
Јавне набавке у 2019. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
I-03/2019 Набавка горива - Евро дизел (EN 590) Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.8.2019 до 12:00 Окончан
I-02/2019 Набавка добара - Програмски пакети и информациони системи Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
30.7.2019 до 12:00 Окончан
I-01/2019 Набавка рачунарске опреме Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.7.2019 до 12:00 Окончан
II-1/2019 Услуге маркетинга и оглашавања Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
10.5.2019 до 12:00 Окончан
II-1/2019 Услуге путничке агенције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
18.3.2019 до 12:00 Окончан
Јавне набавке у 2018. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
II-01/2018 Услуге путничке агенције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
8.3.2018 до 12:00 Окончан
Јавне набавке у 2017. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
II-03/2017 Business Ready Enhancement Plan for Microsoft Dynamics NAV Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговори
6.12.2017 до 12:00 Окончан
I-03/2017 Службени аутомобил Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
2.10.2017 до 11:00 Окончан
І-01/2017 Рачунарска опрема Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
4.10.2017 до 11:00 Окончан
І-02/2017 Гориво - Евро дизел Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
7.6.2017 до 11:00 Окончан
ІІ-01/2017 Путничка агеција Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
12.4.2017 до 11:00 Окончан
Јавне набавке у 2016. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
01/2016 Путничка агенција Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.4.2016 до 11:00 Окончан
Јавне набавке у 2014. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
04/2014 Услуге ревизије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
16.9.2014 до 11:00 Окончан
01/2014 Моторно гориво Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
3.6.2014 до 11:00 Окончан
02/2014 Канцеларијски материјал и остала канцеларијска опрема - тонери Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
Обавештење о закљученом уговору - Партија 2
29.4.2014 до 11:00 Окончан
03/2014 Услуге интернета Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
24.3.2014 до 12:00 Окончан
05/2014 Услуга туристичке агенције Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Информације и појашњења
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
25.2.2014 до 12:00 Окончан
06/2014 Услуге мобилне телефоније Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Информације и појашњења
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Одлука о обустави
Обавештење о обустави
27.2.2014 до 12:00 Окончан
Јавне набавке у 2013. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
05/2013 Услуге ревизије Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.9.2013 до 11:00 Окончан