др Иван Ракоњац

др Иван Ракоњац

директор

Иван Ракоњац је дипломирао на Машинском факултету Универзитета у Београду. Као стипендиста владе Србије и Француске завршио је последипломске студије из области инжењерства индустријских система на L’École Centrale Paris. Током боравка на стручном усвршавању у Италији завршио је специјалистички курс из области индустријских иновација, у организацији Инжењерског факултета Универзитета у Болоњи. Звање доктора наука стекао је на Машинском факултету Универзитета у Београду.

Има више од десет година искуства у привреди, где је радио у производном сектору на пословима развоја и примене нових производа, контроле квалитета и управљања производним процесима. Руководио је бројним стручним пројектима унапређења енергетске ефикасности система јавног и урбаног осветљења, као и утицаја осветљења на животну средину, угодност и безбедност радних и отворених јавних простора.

Директор Фонда за иновациону делатност је од 2015. године.