Serbia Ventures AI

Програм је дизајниран да подстакне квалификоване појединце, приватне инвеститоре и институције да се активно укључе у финансирање стартапа са високим потенцијалом за раст који развијају иновативне производе засноване на вештачкој интелигенцији тако што ће основати фонд предузетничког капитала у Србији.

Ово није неопходно у тренутку подношења пријаве. Како би се пријавио, Подносилац пријаве мора да буде регистрован у АПР-у у правној форми друштва са ограниченом одговорношћу, без специфичних захтева у погледу шифре делатности. Да би Подносилац Пријаве на крају могао да добије средства од ФИД-а у оквиру овог програма, Подносилац Пријаве мора бити у потпуности регистрован и лиценциран од стране Комисије за хартије од вредности Републике Србије и АПР-а као друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима (ДЗУ АИФ) и треба да региструје и лиценцира АИФ предузетничког капитала.

Не постоји формално дефинисан минимални износ, док је максимални износ који ФИД може доделити по сваком добитнику 5М ЕUR. Овај износ је базиран истовремено на износу коју Подносилац пријаве потражује од ФИД-а и који ФИД на крају одобри након фазе евалуације Пријава.

Програм не дефинише минимални износ средстава који је неопходан за оснивање фонда предузетничког капитала. Подносилац пријаве мора да демонстрира да њихов предложени фонд, колики год он био, може функционисати на ефикасан и одржив начин који може обезбедити добар повраћај на инвестицију за све партнере у фонду предузетничког капитала.

Не. Према одредбама Закона о привредним друштвима, подружница или филијала нема статус правног лица и стога не задовољава критеријум подобности који се односи на овај аспект у оквиру програма.

Најмање 150% износа који ФИД инвестира у фонд предузетничког капитала добитника мора бити издвојено за почетна и накнадна улагања у стартапе у Србији у „seed“и серија А фази развоја. Ово укључује инвестирање у ентитете које је прималац инвестиције (српски стартап) основао у другим географским локацијама због практичних разлога прикупљања капитала (на пример, предузеће основано у Делаверу, САД, чији су крајњи власници исти власници као и власници српског стартапа у чију пропозицију вредности фонд предузетничког капитала планира да инвестира). Логика иза овога је да средства могу бити уплаћена од стране фонда предузетничког капитала ка стартаповом ентитету у САД како би се стимулисало даље прикупљање капитала, док ће ентитет у САД пренети средства у Србију како би се подмириле свакодневне пословне операције стартапа.

ФИД ће ангажовати независну трочлану eвалуациона комисију у виду професионалца са међународним познавањем и богатим практичним искуством у индустрији предузетничког капитала.

Програм нема формалну дефиницију кључног ограниченог партнера или „anchor“ инвеститора.

Компанија која се пријави за овај програм, а чија пријава буде одобрена за финансирање, мора постати друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима лиценцирано у Србији и потом мора инкорпорирати и лиценцирати фонд предузетничког капитала у Србији како би на крају могла да добије средства од ФИД-а. Подносилац пријаве (постојећи ДЗУ АИФ) теоретски може имати додатне суосниваче у својој структури и може управљати са неколико алтернативних инвестиционих фондова у складу са одговарајућим правним оквирима и захтевима.

Не. Компанија која се пријави за програм мора постати друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима. Није могуће основати другу компанију како би се имплементирао програм.

Не. Ова регистрација се врши пре потписивања Оквирног споразума о улагању, након што Фонд обавести Подносиоца пријаве да је њихова пријава одобрена за финансирање.

ФИД дистрибуира средства на основу позива за уплату капитала које упућује друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима, у складу са динамиком и условима дефинисаним у правилима о пословању и уговорима о улагању.

Не. Програм захтева да добитник финансирања оснује фонд предузетничког капитала као правно лице.

Не. Намере ограничених партнера (инвеститора) се на крају дефинишу кроз уговор о улагању између ДЗУ АИФ-а и ограничених партнера фонда. ФИД не инсистира на специфичној форми намера и дозвољава да се различити типови намера обезбеде у фази пријаве (писма о намерама, кореспонденција, итд.).

Друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима мора обезбедити најмање 1% укупног капитала који буде прикупљен кроз лична улагања генералних партнера.

ФИД нема предефинисану стопу повраћаја у структури овог програма. Подносилац пријаве мора да предложи стопу повраћаја за свој фонд и да објасни логику иза овог размишљања. Стопа повраћаја се разликује у односу на индустрију у којој фонд предузетничког капитала планира да се такмичи и повезане ризике, нарочито зато што постоје разне стратешке индустрије и поља интересовања.

Ово питање ће на крају бити одлучено између свих партнера у одговарајућим партнерским уговорима, али је начелни став ФИД да се користи pari-passu приступ.

Закон о алтернативним инвестиционим фондовима не дефинише master-feeder релацију. Ако структура која се предлаже у Пријави садржи одлучивање и дељење ресурса са спољним фондом предузетничког капитала или друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима на начин који може бити посматран као master-feeder однос, Подносилац пријаве мора да демонстрира способност друштва за управљање алтернативним инвестиционим фондовима и самог алтернативног инвестиционог фонда који би био основан у Србији да функционише на независан и одржив начин.

Програм нема никакве специфичне захтеве по овом питању. Међутим, минимални капитал прописује Комисија за хартије од вредности Србије и то су обавезни услови које оснивач фонда мора да испуни, али тек када поднесе захтев за добијање дозволе.