Остале Набавке

Листа набавки које се спроводе по другим процедурама, као што су процедуре Европске уније или Светске банке.

Oстале набавке у 2021. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
- Request for Expression of Interest for Legal Advisory Firm REOI Legal Advisory Firm - extended
REOI Legal Advisory Firm
22.4.2021 до 11:00 У току
- Request for Expression of Interest for Enterprise Acceleration Associate REOI Enterprise Acceleration Associate
12.4.2021 до 11:00 У току
- Request for Expression of Interest for Individual Consultancy Services: Investment Committee Members for Collaborative Grant Scheme, Mini Grants and Smart Start Program Request for expression of interest - deadline extension
Request for expression of interest
5.4.2021 до 00:00 Протекао
- Enterprise Acceleration Expert REOI Enterprise Acceleration Expert
29.1.2021 до 12:00 Протекао
Остале набавке у 2020. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
- Набавка услуга независне финансијске контроле кварталних извештаја добитника финансирања Програма раног развоја. Позив за подношење понуда са обрасцем
Спецификација услуга
15.12.2020 до 15:00 У току
Остале набавке у 2019. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
/ REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR INDIVIDUAL CONSULTANCY SERVICES Request for Expression of Interest for Individual Consultancy Services
Submission Form
30.11.2019 до 00:00 Окончан
3A.3.32. ENTERPRISE ACCELRATION ADVISOR (Ref. 3A.3.32.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
11.9.2019 до 15:00 Окончан
3A.3.7. Евалуација Програма раног развоја, Програма суфинансирања иновација, Програма сарадње науке и привреде и Програма трансфера технологије ( Реф. бр.3A.3.7.) Extension of the request for expressions of interest
Request for expressions of interest
26.6.2019 до 15:00 Окончан
14SER01/08/31-06-PEER Call for Expressions of Interest for Peer Reviewers for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for peer reviewers
Submission form
9.5.2019 до 12:00 Окончан
14SER01/08/31-08-IC Call for Expressions of Interest for Investment Committee members for Mini and Matching Grant Scheme Program under IPA 2014 Direct Grant No. 48-00-33/2016-28 Call for expresion of interest
20.5.2019 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2018. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extension
15.3.2018 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2017. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.5 Innovation Voucher Scheme Design Expert Request for Expressions of Interest
8.8.2017 до 11:00 Окончан
/ Investment Committee Members Request for Expressions of Interest
15.6.2016 до 23:00 Окончан
/ Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
22.6.2017 до 23:00 Окончан
Остале набавке у 2016. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-005.2.1 Intellectual Property (IP) Law Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
7.3.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-003 Legal Advisory Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
29.1.2016 до 12:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-CQ-009.1 Technology Commercialization Firm Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
26.2.2016 до 12:00 Окончан
Остале набавке у 2015. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.3 Intellectual Property (IP) Law Consultant Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
14.8.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.2 Lead Transaction Specialist Lead Transaction Specialist
16.7.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-001 Technology Transfer Coordinator Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
RoS-SRITTP-ECTF019226-CS-IC-002.1 Business Operations Specialist Request for Expressions of Interest
12.5.2015 до 11:00 Окончан
Остале набавке у 2014. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
Остале набавке у 2013. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-011 Monitoring and Evaluation Services Request for Expressions of Interest
Notification of Contract Award
28.1.2013 до 00:00 Окончан
Остале набавке у 2012. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.2 Expert in International Entrepreneurial Financing and Venture Capita for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.3 Expert in International Intellectual Property for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
18.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-CS-IC-013.1 Expert in International Business Development and Finance for Enterprise Training Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - deadline extension
4.4.2012 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - extension deadline
30.7.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF011257-G-NCB-017 IT Financial Management Software and Maintenance Invitation for Bids
Notification of Contract Award
Contract Award
7.2.2012 до 14:00 Окончан
Остале набавке у 2011. години
Број набавке Назив набавке Документација Рок за достављање понуда Статус поступка
RoS-ISP-TF011257-CS-CQ-008 Legal Advisory Firm Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
17.11.2011 до 00:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-010 Local Environmental Expert Request for Expressions of Interest
11.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006; RoS-ISP-TF071742-CS-IC-007 Strategic and Operations Advisors Request for Expressions of Interest
19.9.2011 до 23:00 Окончан
RoS-ISP-TF071742-CS-IC-006 Peer Reviewers Request for Expressions of Interest
Request for Expressions of Interest - Extended
18.6.2011 до 23:00 Окончан