Srbija i EU za inovacije: Fond dodelio 9,6 miliona evra podrške

Fond odobrio finansiranje za 41 projekat inovativnih preduzeća u okviru prve faze IPA 2019 Projekta.

Saznajte više