PROGRAM SERBIA VENTURES

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji.

Serbia Ventures

Program je dizajniran da podstakne privatne investitore, pojedince visoke neto vrednosti i institucije da se upuste u finansiranje startapa sa visokim potencijalom za rast tako što će osnovati fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji. Kroz ovaj program, Fond za inovacionu delatnost će investirati u novoosnovane fondove preduzetničkog kapitala u Srbiji u ulozi ograničenog partnera i pomoći ovim fondovima da stvore značajan tržišni efekat na inovacioni ekosistem u Srbiji.

Iznos finansiranja:

 • Do 5,000,000 EUR po pojedinačnom fondu preduzetničkog kapitala, uz obavezni preduslov da je izabrani fond preduzetničkog kapitala već prikupio ili da je pribavio namere svojih ograničenih partnera/investitora da će prikupiti najmanje isti iznos kapitala u roku od 12 meseci od prvog zatvaranja runde finansiranja

Uslovi podobnosti:

 • Društvo sa ograničenom odgovornošću uredno osnovano u Srbiji i upisano u APRu
 • U većinskom privatnom vlasništvu

Podnosilac Prijave može da dobije sredstva od Fonda tek nakon što postane u potpunosti registrovan i licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i APR-a kao pravno lice registrovano posebno za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima) i potom registruje Fond preduzetničkog kapitala (alternativni investicioni fond) u Srbiji i dobije odgovarajuću licencu u skladu sa zahtevima propisanim od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije i drugim važećim zakonskim zahtevima.

Oblasti nauke i tehnologije/industrijski sektor: Prijave mogu doći iz bilo koje oblasti nauke i tehnologije i mogu pripadati bilo kom industrijskom sektoru.

Trajanje investicije Fonda za inovacionu delatnost:  nije unapred određeno, može se načelno kretati između 96 i 144 meseca i biće direktno dogovoreno između Fonda i Dobitnika finansiranja

Dokumentacija koja se mora dostaviti u Prijavi:

 • Izjava podnosioca prijave (potpisana elektronski direktno na portalu)
 • Biznis plan, dostavljen u slobodnom formatu na engleskom jeziku, koji bi idelano trebalo da bude obima do 25 stranica A4 formata i mora da sadrži:
  • Rukovodeći tim fonda preduzetničkog kapitala (uključujući profile, iskustva, akcionare, pravnu/upravljačku strukturu);
  • Prethodno uspešno iskustvo rukovodećeg tima (ako postoji, ili opravdanje mekih ili tvrdih veština i resursa tima koji bi obezbedili uspešnu implementaciju predloženog fonda preduzetničkog kapitala);
  • Pregled tržišta i mapiranje sektora visokog potencijala i/ili mogućih investicionih prilika;
  • Strategiju alokacije kapitala (uključujući veličinu fonda, relevantne vremenske okvire ulaganja i prodaje, segmentaciju ciljnog tržišta, ciljne sektore, prognozu dinamike mogućih investicionih prilika i demonstraciju sposobnosti pronalaženja i pribavljanja visokokvalitetnih investicionih prilika, itd.);
  • Ključne uslovi (uključujući naknadu za upravljanje, prenesenu kamatu, minimalnu stopu prinosa, ciljnu unutrašnju stope povraćaja na investiciju, podsticaje, zatvaranje fonda, itd.)

U trenutku prijavljivanja za Program, Podnosilac Prijave nije u obavezi da bude licenciran od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.

Javni poziv: Zatvoren

Prijave moraju biti dostavljene kroz Fondov online portal na engleskom jeziku.

Kontakt: serbiaventures@inovacionifond.rs