Rezultati rada Fonda

U tabeli su predstavljeni rezultati programa Fonda.

Program ranog razvoja
Broj prijava 2.044
Broj podržanih projekata 267
Ukupna vrednost projekata (u €) 28.758.813
Iznos odobrenih sredstava (u €) 20.875.987
Program sufinansiranja inovacija
Broj prijava 637
Broj podržanih projekata 85
Ukupna vrednost projekata (u €) 37.507.219
Iznos odobrenih sredstava (u €) 23.602.777
Program saradnje nauke i privrede
Broj prijava 389
Broj podržanih projekata 69
Ukupna vrednost projekata (u €) 28.403.800
Iznos odobrenih sredstava (u €) 19.044.338
Inovacioni vaučeri
Broj prijava 1.278
Broj podržanih projekata 1.063
Ukupna vrednost projekata (u €) 7.641.315
Iznos odobrenih sredstava (u €) 5.212.172
Program transfera tehnologije
Broj prijava 97
Broj podržanih projekata 77
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.564.374
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.564.374
Dokaz koncepta
Broj prijava 521
Broj podržanih projekata 93
Ukupna vrednost projekata (u €) 1.752.077
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.752.077
Covid-19
Broj prijava 229
Broj podržanih projekata 12
Ukupna vrednost projekata (u €) 552.793
Iznos odobrenih sredstava (u €) 468.907
Pametni početak
Broj prijava 226
Broj podržanih projekata 58
Ukupna vrednost projekata (u €) 2.191.826
Iznos odobrenih sredstava (u €) 1.988.263
Katapult
Broj prijava 403
Broj podržanih projekata 62
Ukupna vrednost projekata (u €) 20.422.193
Iznos odobrenih sredstava (u €) 7.490.411
Program Serbia Ventures
Broj prijava 5
Broj podržanih projekata 2
Ukupna vrednost projekata (u €) 10.000.000
Iznos odobrenih sredstava (u €) 10.000.000
Program Serbia Ventures Biotech
Broj prijava 6
Broj podržanih projekata 1
Ukupna vrednost projekata (u €) 5.000.000
Iznos odobrenih sredstava (u €) 5.000.000
Podizanje kapaciteta regionalnih startap centara
Broj prijava 23
Broj podržanih projekata 23
Ukupna vrednost projekata (u €) 980.307
Iznos odobrenih sredstava (u €) 980.307
Naziv programa Broj prijava Broj podržanih projekata Ukupna vrednost projekata (u €) Iznos odobrenih sredstava (u €)
Program ranog razvoja 2.044 267 28.758.813 20.875.987
Program sufinansiranja inovacija 637 85 37.507.219 23.602.777
Program saradnje nauke i privrede 389 69 28.403.800 19.044.338
Inovacioni vaučeri 1.278 1.063 7.641.315 5.212.172
Program transfera tehnologije 97 77 1.564.374 1.564.374
Dokaz koncepta 521 93 1.752.077 1.752.077
Covid-19 229 12 552.793 468.907
Pametni početak 226 58 2.191.826 1.988.263
Katapult 403 62 20.422.193 7.490.411
Program Serbia Ventures 5 2 10.000.000 10.000.000
Program Serbia Ventures Biotech 6 1 5.000.000 5.000.000
Podizanje kapaciteta regionalnih startap centara 23 23 980.307 980.307
UKUPNO 5.858 1.812 144.774.717 97.979.613