Projekat akceleracije inovacija i podsticanje rasta preduzetništva u Republici Srbiji

Projekat akceleracije inovacija i podsticanja rasta preduzetništva u Republici Srbiji (Serbia Accelerating Innovation and Growth Entrepreneurship Project – SAIGE) podržava dalju reformu naučno-istraživačkog sektora, jačanja veza između privrednog i akademskog sektora i razvoj inovativnih privrednih društava.

Sredstva za realizaciju Projekta SAIGE  obezbeđena su na osnovu zajedničkog ulaganja Republike Srbije, odnosno Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kroz zajam i tehničku podršku Svetske banke u iznosu od 43 miliona evra i bespovratne finansijske podrške Evropske unije u iznosu od 41,5 miliona evra.

Cilj Projekta je kao prvo, da poboljša relevantnost i izvrsnost naučnih istraživanja, kao i da podigne kapacitet naučnoistraživačkih organizacija, a kao drugo, da unapredi inovativno preduzetništvo i pristup izvorima finansiranja za rast kompanija, tako da doprinose rastu i konkurentnosti srpske ekonomije.

Aktivnosti na Projektu sprovode:

Projekat je struktuiran kroz sprovođenje aktivnosti podeljenih u tri osnovne komponente. Fond će biti nadležan za implementaciju druge komponente - akceleracija poslovanja, čiji je cilj povećanje potencijala za rast preduzeća i namenjena je preduzećima u ranoj fazi i onima u fazi rasta. 

 

Dokumentacija

Žalbeni mehanizam za Projekat SAIGE

Žalbeni mehanizam za zaposlene i angažovane spoljne saradnike na Projektu SAIGE